Δίπλα στον Ορφέα του κάπνιζε
ο Νίκος τσιγάρο,
το άφιλτρό του.
Μοίραζαν τις ματιές του
τα περιστέρια
στα μικρά παιδιά.
Καίγανε κόκκινα εφτά κεριά
μέσα στο δίσκο με χυμένα
τα βερμιγιόν
πάνω στα χείλη
των ημερών του.

  Αίθριος Λόγος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2007