Όταν μέσα
στο σώμα μου
εσύ αφέντης έγινες
να βλέπεις τα αφανέρωτά μου
εγώ βάρκα
σου ζωγράφιζα
στο πέρα
ν' αρμενίζεις.

  Αίθριος Λόγος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2007