Δάσκαλοι, κατά τόπους αυστηροί.
Κάθετοι και γλυκείς ταυτόχρονα.
Βαρύς ο ίσκιος τους στο χρόνο.
Ευνουχισμένο το κομμάτι
της συν-πάσχουσας ψυχής·
τονισμένο εκείνο της μικρής θεότητας.
Όλοι μου έδωσαν.
Άλλο τόσο μου πήραν.
Αυτοί οι έρωτες έκρυβαν μια λύπη.

 

      Ο δρόμος άνοιγε στο τέλος, Θεμέλιο, 2017