Κι από τα χερουβίμ
κεφάλι ανοίγει
κάποτε
και βρέχει ολονυχτίες.

Τι τα θες
άλλα τρισάγια
τα χρόνια
που περάσαν.

Με πριόνι
κόβουν τα κεράκια
πριν προλάβουν
να τα ανάψουν
χέρια υπέργηρα

Των Ψυχών

 

     Ισόβιο πρόσωπο, Μελάνι, 2018