Ο δικός µου άθλος
στη Γεωγραφία,
ένας κολυμβητής αέρας
που µε διατάζει
να φυσήξω
βουνά
στη Λεωφόρο Κηφισίας.

 

     Μυθική μέρα, Ενδυμίων, 2014