Με λένε Γιώργο, μα ως όφειλα δεν είμαι γεωργός
το διάλεγμα του χωραφιού και τ’ όργωμα της γης
το σπόρο τον μεστό ή πότε φτάνουν οι βροχές
δεν έμαθα, καλός σπορεύς δεν πρόκοψα να γίνω
ό,τι κι αν σπείρω Κύριε, πίσω δεν φέρνει θερισμό
κάθε σπορά μου είναι άγονη· μάταιος κάθε κόπος.

 

    Η τρυφερότητα των άκρων, Εκδόσεις Οδός Πανός, 2016