Ο καλός σπορεύς

Η τρυφερότητα των άκρων
2016

Με λένε Γιώργο, μα ως όφειλα δεν είμαι γεωργός
το διάλεγμα του χωραφιού και τ’ όργωμα της γης
το σπόρο τον μεστό ή πότε φτάνουν οι βροχές
δεν έμαθα, καλός σπορεύς δεν πρόκοψα να γίνω
ό,τι κι αν σπείρω Κύριε, πίσω δεν φέρνει θερισμό
κάθε σπορά μου είναι άγονη· μάταιος κάθε κόπος.

 

    Η τρυφερότητα των άκρων, Εκδόσεις Οδός Πανός, 2016

Περισσότερα από τον/την Ευσταθίου Γιώργος

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2023 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά