Φόδρα που φορέθηκε
σημαία ξεφτισμένη.

Πήρα την πόλη
κι ούτε ένας κάτοικος.

 

      Sati, Κύμα, 2019