Γινόταν γυναίκα
στα μαλλιά της ο Χρόνος
φύτρωνε, άνθιζε, μαραινόταν

 

     Αλάνυα, Lulu Press Inc., 2017