Σε μία φωτογραφία κρεμάστηκε
η Iστορία της Αναγέννησης
με άγνοια θλίψης και λίγο μπλε ναυπηγείου
Να έχουν κάτι αφώναχτο να αγαπούν
οι άνθρωποι
μια ελαφρά κλίση του λαιμού, για παράδειγμα
μάλλον υποδειγματική

 

     Occasional Butterfly, Lulu Press Inc., 2018