Στη μικρή Ασύα όλα κάποτε χαλάνε
Η πόρτα μένει ανοιχτή και μπάζει κρύο
η σύνδεση πέφτει
τα τραγούδια μένουν στη μέση
οι όμορφες γυναίκες είναι πάντα περαστικές
δεν κάθονται ποτέ
Ο Τζεμ πάει κι έρχεται για τις παραγγελίες
κι ενδιάμεσα σερβίρει
και η βροχή πέφτει μόνο στα ρείθρα
και τα βράδια μπλαβίζει
Στη μικρή Ασύα πέθανε μια φορά ο Ντιντσέρ
κι επάνω στην τέντα κοιμάται η γάτα

 

     Occasional Butterfly, Lulu Press Inc., 2018