Κι εγώ που στις λέξεις είμαι ξένος
τι ζήτησα;
Να είναι το σώμα σου ψυχή

 

       Occasional Butterfly, Lulu Press Inc., 2018