Εκεί που το σκοτάδι γίνεται μια άπειρη
και μαύρη γενειάδα
βγαλμένη απ’ τα βάθη της γης
και τη βδελυρότητα του αίματος.
Στο διάβολο ο θεος, οι θεές, οι βλασφημίες ή οι υπερβατικότητες!
Το σύμπαν είναι ταπεινό: το γέλιο μου είναι η αθωότητά μου·ο ερωτας· ο θάνατος· η αγωνία·
το πάθος μου να προχωρώ εκει που ολα έχουν σταματήσει.
Θα συντριψω την υπερβατικότητα γελώντας.
Πρέπει να συνεχίσω μόνος. 

 

           [2018]