Μαύρισαν τα πνευμόνια μου,
κάθε μέρα αναπνέω
τη σκόνη
των προγόνων μου.

 

     Η πλατεία των ταύρων, Εκδόσεις Οδός Πανός, 2017