Κι όταν θα σε ρωτάνε:
πώς ορίζεται το παράλογο;

Θ’ απαντάς:
ως αντιφάσεις
σε κόβουν στα δύο
ξανακολλάς
τινάζεσαι στον αέρα
γυρίζεις ανάποδα
ισορροπείς την τελευταία στιγμή
ως σιαμαίος

Κι όταν θα σε ρωτάνε :
με ό,τι γράφετε τι εννοείτε;

Θ’ απαντάς :
ό,τι δεν σκεφτόμουν όταν έγραφα

Κι όταν θα σε ρωτάνε:
ποιο άλλο πλάσμα γνωρίζει τόση ευτυχία;

Θ’ απαντάς:
Η αμοιβάδα

 

     Κανονικοί άνθρωποι με λοφίο και μια παρδαλή ουρά, Γαβριηλίδης, 2014