Ποιήματα

Ποιήματα ελλήνων ποιητών με χρονολογική σειρά 

 

Απόγευμα 1949
Ορυχείο 1948
Ο αετός 1945