Κείμενα

    της  Μαρίας Τοπάλη  (Ποιητική , άνοιξη - καλοκαίρι, 2010)

   

   Ας ξεκινήσουμε από το ερώτημα του τίτλου: Η σύγχρονη ελληνική ποίηση είναι άραγε κάτι σαν «χόμπι», τουλάχιστον αν λάβει κανείς υπόψη την υλική και ηθική αποτίμησή της; Είναι ένα ευγενές «πάρεργο», όπως θα λέγαμε, με μια κρυμμένη, ίσως, δόση περιφρόνησης; Πόσες και ποιές συντεταγμένες ορίζουν μια τέτοια διαπίστωση για την ποιητική τέχνη στη χώρα μας, στις μέρες μας; Θα τις κατηγοριοποιούσαμε, πολύ σχηματικά, σε συντεταγμένες οικονομικο-κοινωνικές, πολιτισμικές (μολονότι τα όρια ανάμεσα στους παραπάνω ορισμούς καθίστανται ολοένα και περισσότερο ρευστά καθώς εξελίσσεται η διεθνής συζήτηση για τη διαδικασία και την οικονομικο-κοινωνική διάσταση του πολιτισμού), και σε κάποιες, τέλος, υποκειμενικές (οι τελευταίες αφορούν την στάση και την κουλτούρα των ίδιων των ποιητών).

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά