Φωτιά,
φωτιά που φώτισες
για λίγο την ευθύνη,
εσύ μονάχα
έστερξες
και τα ξερά τα φύλλα
κι είπες ε λ ά τ ε
’δω κοντά να ζεσταθείτε,
κι ήρθανε
και τα ’καψες
κι αυτά φχαριστηθήκαν

 

     Χάσμα βαθύ, Οδός Πανός, 2018