Είσαι η νύχτα
το χιόν’ η φωτιά το φεγγάρι
έν’ απ’ τα πράγματα εκείνα
που ό,τι χάνουν σε ζωή
θα το κερδίζουν σε ασπράδα

 

     Χάσμα βαθύ, Οδός Πανός, 2018