θεοστυγής θεοσταγής
και η φωνή ως πάντοτε
περαταριά και πήγαδος
βράχους βρυχώμενος
των Ελλήνων τα πενθήματα
βασιλεμάτων περισσέματα
αναπτύσσοντας
σαν φέγγαρος ξυραφένιος
ολόστυτος
φεύγω μακριά
κι ακολουθώ
με ευλάβεια τη διάψευση

 

     Χάσμα βαθύ, Οδός Πανός, 2018