στην Κατίνα Βλάχου

 

Λιγοστεύω·
να που
πάλι
γίνομαι
μηδενικό
άσπρο κι απόλυτο

 

            Χάσμα βαθύ, Οδός Πανός, 2018